OK Pharma, Licensed फर्मासिस्ट द्वारा सन्चालित न्युरोड, पोखरामा रहेको Registered फार्मेसी / औषधी पसल हो।
यसको उदेश्य पोखरा भित्र तपाईंको घरदैलोमा नै गुणस्तरिय र सुरक्षित prescription medicine (औषधी), Medical supplies, उपकरण तथा सेवा उचित मुल्यमा छिटोछरितो प्रदान गर्ने हो ।

यहाँबाट तपाईंले online order गर्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाईंको घरमै लिएर आउने छौ ।

We deliver within Pokhara Valley.

Our Store

Click here to get location on Map
https://goo.gl/maps/L9eS78NbZqyPuYa77

प्राय सोधिने प्रश्नहरु (Frequently Asked Questions)

◾ Price of a Medicine / Products (औषधी वा सामानहरुको मुल्य)

We sell medicines on MRP (Maximum Retail Price). You can also check price of many medicines and products on our website.
औषधिको मुल्य औषधिको खोलमा लेखेको अनुसार नै हुनेछ। धेरै औषधी र सामानहरुको मुल्य हाम्रो वेबसाईटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
Note: Price on website are for reference only.

Delivery Charge

𝗙𝗿𝗲𝗲 Delivery for order above Rs. 2000
For order of less than Rs 2000:
Rs. 75 for Ward no.: 1-12, 15 & 17
Rs. 100
for Ward no.: 13, 14, 16 & 18-33

Pharmacy Registration Details:
OK Pharma / ओके फर्मा
Founder / Pharmacist: Bishwo Raj Parajuli
PAN No: 605456828
DDA Regd No: 3730425015928

View Documents:

Main Menu